BGN
Курс по счетоводство и управление на малка фирма в Бургас от компания АБВ Фохел, ЕООД | Поръчвайте Курс по счетоводство и управление на малка фирма Бургас (България) | АБВ Фохел, ЕООД : Allbiz
Reviews: 0
АБВ Фохел, ЕООД
+359 (56) 81-34-33
Курс по счетоводство и управление на малка фирма
  • Курс по счетоводство и управление на малка фирма

Курс по счетоводство и управление на малка фирма

Описание
Провеждаме обучение по Счетоводство и управление на малка фирма. В курса, в зависимост от Вашият избор ще ви запознаем основно с едностранното или ДВУСТРАННОТО счетоводно записване и работа с конкретна автоматизирана счетоводна програма. Ще получите необходимите знания, за да можете сами да организирате, водите и управлявате счетоводството на една фирма. Ще ви научим на уменията да правите оценка на бизнес ситуацията, избор на счетоводна отчетност, данъчно облагане, социално и здравно осигуряване, подбор на кадри и други.

Предлагаме групово обучение "ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ" в 2 етапа:

Първи етап: 50 уч.ч. - запознаване с принципите на счетоводството, собствения капитал на дружеството. НАЧИСЛЯВАНЕ НА ДДС. Счетоводно отчитане на ДМА и ДНА, стоково - материалните запаси и разчетите с клиенти и доставчици в предприятието. Отчитане на лизингите, привлечените средства, авансите. Разчети с персонал. Изчисляване и осчетоводяване на заплатите и осигуровките на служителите. Парични средства и финансови активи. Приходи, разходи и финансови резултати.

Втори етап: "ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ": 30 уч.ч. - ПРЕОБРАЗУВАНИЯ, НАЧИСЛЯВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНИ ОТПУСКИ, ПРЕОЦЕНКИ, ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ, ПОПЪЛВАНЕ НА ГОДИШНА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЗКПО.
Информацията е точна: 17.08.2016

Повече

Атрактивни цени на Курс по счетоводство и управление на малка фирма в Бургас (България) от компания АБВ Фохел, ЕООД.
LiveInternet